NETWORK LABORATUVARI

DERS 20- EIGRP ACTIVE VE PASSIVE STATE

tarihinde yayınlandı

Daha önce DERS 16- EIGRP TOPOLOJİ TABLOSU VE ROUTE TABLOSU isimli makalemizde topoloji ve route tablosundan bahsetmiştik. Burada sadece active state ve passive state yani aktif durum ve pasif durumdan bahseceğiz. Topoloji tablosunda aktif durum A harfi ile pasif durum P harfi ile gösterilmektedir. Topoloji tablosunda hedef network aktif durumda ya da pasif durumda olabilir. Router […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 19- EIGRP PAKETLERİ

tarihinde yayınlandı

EIGRP PAKETLERİ Daha önce DERS 18- EIGRP PASSIVE INTERFACE isimli makalemizde eigrp paketlerinden bahsetmiştik. Burada bu konuyu detaylandıracağız. Eigrp dinamik routing protokolü sisteme dâhil tüm router’ların birbirlerinden haberdar olmasını sağlar. Bu süreçte de Hello, Update, Query, Reply, ACK (Acknowledgement), Request gibi paketler kullanılır. Paketler halinde gönderilen bilgiler ışığında komşuluklar kurulur veya düşürülür. Böylece sisteme dâhil tüm […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 18- EIGRP PASSIVE INTERFACE

tarihinde yayınlandı

EIGRP PASSIVE INTERFACE Eigrp konfigrasyonu ile erişimleri sağlanmış bir sistemde router‘lar birbirlerine Hello, Update, Query, Reply, ACK (Acknowledgement) gibi paketler gönderirler. Böylece sisteme eklenmiş veya sistemden çıkarılmış bir router var ise bütün router‘lar bundan haberdar olur ve eigrp komşulukları kurulur veya kaldırılır. Sonuç olarak tüm sisteme dahil tüm router‘ların topoloji ve route tabloları her daim […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 17- EIGRP METRIC HESABI

tarihinde yayınlandı

EIGRP METRIC HESABI Daha önce DERS 16- EIGRP TOPOLOJİ TABLOSU VE ROUTE TABLOSU isimli makalemizde bazı kavramlardan bahsetmiştik. Bu makalede topolojimiz üzerinde bu konuyu detaylandıracağız. Makalelerimizde kullandığımız topolojiyi kullanalım. Topolojimizde daha önce öğrendiğimiz gibi EIGRP çalıştıralım. Bu konuyu DERS 11- EIGRP DİNAMİK ROUTING PROTOKOLÜ isimli makalemizde öğrendiğimiz için detaya inmeyeceğiz. Ping testleri ile router‘lar arası […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 16- EIGRP TOPOLOJİ TABLOSU VE ROUTE TABLOSU

tarihinde yayınlandı

EIGRP TOPOLOJİ TABLOSU VE ROUTE TABLOSU “show ip eigrp topology” ve “show ip route eigrp” Komutları: Topolojimizde daha önce öğrendiğimiz gibi EIGRP çalıştıralım. Bu konuyu DERS 11- EIGRP DİNAMİK ROUTING PROTOKOLÜ isimli makalemizde öğrendiğimiz için detaya inmeyeceğiz. Ping testleri ile router‘lar arası erişim olduğundan emin olalım. Bu kontrolü diğer router‘lar arasında da yapabiliriz. Sonuç olarak […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 15- EIGRP KOMŞULUKLAR

tarihinde yayınlandı

EIGRP KOMŞULUKLAR “show ip eigrp neighbors” Komutu: Topolojimizde daha önce öğrendiğimiz gibi EIGRP çalıştıralım. Bu konuyu DERS 11- EIGRP DİNAMİK ROUTING PROTOKOLÜ isimli makalemizde öğrendiğimiz için detaya inmeyeceğiz. Ping testleri ile router‘lar arası erişim olduğundan emin olalım. Bu kontrolü diğer router‘lar arasında da yapabiliriz. Sonuç olarak “EIGRP dinamik routing protokolü çalışıyor” diyebilmeliyiz. “show ip eigrp […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 14- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – III

tarihinde yayınlandı

EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ Örnek-3: Daha önce DERS 12- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – I ve DERS 13- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – II isimli makalelerimizde  EIGRP redistribute konusunda kullandığımız topoloji ile üçüncü örneğimize devam edeceğiz. Başlangıçta yaptığımız bazı işlemler önceki makalelerimizde de yapıldığı için detaya inmeyeceğiz. Topolojimizde daha önce öğrendiğimiz gibi EIGRP çalıştıralım. EIGRP‘nin çalışıp çalışmadığından emin olabilmek […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 13- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – II

tarihinde yayınlandı

EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ Örnek-2: Daha önce DERS 12- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – I isimli makalemizde EIGRP redistribute konusuna giriş yapıp bir önek ile denemeler yapmıştık. Şimdi yine aynı topoloji ile ikinci örneğimize devam edeceğiz. Topolojimizde daha önce öğrendiğimiz gibi EIGRP çalıştıralım ve erişim olduğundan emin olalım. DERS 12- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – I isimli makalemizde “redistribute […]

NETWORK LABORATUVARI

DERS 12- EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ – I

tarihinde yayınlandı

EIGRP REDISTRIBUTE İŞLEMİ Redistribute, genel ifadeyle router gibi network cihazlarında konfigüre edilmiş EIGRP ayarları içerisinde tanımlanmayan ağların daha sonradan EIGRP sistemi içerisine dahil edilmesi işlemidir. Redistribute işlemini laboratuvar ortamında denemeler yaparak öğreneceğiz. Bu denemeleri yapabilmek için cihazların EIGRP konfigürasyonu içerisinde tanımlanmayan bir ağ gerekiyor ki bu ağı daha sonradan EIGRP sistemine dahil ederek redistribute işlemini gerçekleştirmiş olalım. Gerekli olan […]