CentOS DOSYA VE DİZİN SİLME: rm KOMUTU

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

“rm” Komutu:

CentOS veya Red Hat Linux tabanlı işletim sistemlerinde dosya ve dizinlerin silinmesi için “rm” komutu kullanılmaktadır. İçi boş dizinleri silmek için “rmdir” komutu kullanılmaktadır.

Dosyalar için:

  • rm [seçenekler] dosya_ismi

Dolu Dizinler için:

  • rm -r [seçenekler] dizin_ismi

Boş Dizinler için:

  • rmdir [seçenekler] dizin_ismi

-r” rekürsif demektir. “rm –r dizin_ismi” komutunu açıklayacak olursak; dizin altında bulunan tüm dizin ve dosyaları, en son olarak da belirtilen dizini siler. Dolu dizin (klasör, folder) için “-r” kullanmanın espirisi budur.

“rm” Komutu Parametreleri –i, -f, -r, -d, -v:

-i : Bu parametre ile silme işleminde onay istetilir.

-f : (force) rm komutu bu parametre ile çalıştırıldığında onay istenmez.

-r : (rekürsif) Dizinlerin içeriklerini de kendisini de siler.

-d : İçi boş olmayan dizini bile siler. Bu parametre sadece root kullanıcısı içindir.

-v : Silme işlemi sonucunda bilgi verir.

Aşağıda komut satırında bir örnek yapılmıştır. Dizin (klasör, folder) silme işlemi örneklendirilmiştir.

centos rhel rm komutu dizin silme örnek
“rm -r Komutu ile Dizin Silme İşlemine”

1:klasör_B” isimli dizinde “ls –l” ile kontrol yaptık ve içinin boş olduğunu gördük.

2:mkdir klasör_yeni” komutu ile “klasör_yeni” isimli bir dizin oluşturduk.

3:cd klasör_yeni” komutu ile yeni oluşturduğumuz dizine gittik.

4:touch dosyaadi” komutu ile “YeniDosya1” ve “YeniDosya2” isimli dosyalar oluşturduk.

5:ls –l” ile oluşturduğumuz dosyaları gördük.

6:cd ..” komutu ile bir üst dizin olan “klasör_B” isimli dizine geçtik.

7:rm –r klasör_yeni” komutu ile “klasör_yeni” isimli klasörü rekürsif olarak yani içeriğiyle birlikte tamamen sildik.

8:klasör_B” isimli dizinde “ls –l” ile kontrol yaptık ve silme işleminden sonra dizinin içinin yine boş olduğunu gördük.

Aşağıda komut satırında bir başka örnek daha yapılmıştır. Dosya silme işlemi örneklendirilmiştir.

centos rhel rm komutu dosya silme örnek
“rm -iv Komutu ile Dizin Silme İşlemine”

1:mkdir klasör_N” komutu ile “klasör_N” isimli bir klasör oluşturduk.

2:cd klasör_N” komutu ile yeni oluşturduğumuz klasör gittik.

3:touch dosyaadi” komutu ile “YeniDosya1“, “YeniDosya2” ve “YeniDosya3” isimli 3 adet dosya oluşturduk.

4:ls –l” komutu ile “klasör_N” dizinindeki tüm dosyaları listeledik ve yeni oluşturduğumuz dosyaları gördük.

5:rm –iv YeniDosya2” komutu ile “YeniDosya2” isimli dosyayı hem onay alarak hem de bilgi vererek silmesini istedik. “-i” parametresi sayesinde “rm: remove regular empty file ‘YeniDosya2’?” şeklinde gelen soruya “yes” şeklinde onay verdik. “-v” parametresi sayesinde silme işleminin sonucunda “removed ‘YeniDosya2’” şeklinde bilgilendirme aldık.

6:ls –l” komutu ile “klasör_N” dizinindeki tüm dosyaları listeledik ve yeni oluşturduğumuz dosyalar arasından “YeniDosya2” isimli dosyanın silinmiş olduğunu gördük.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir