LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI & TAŞINMASI: cp & mv KOMUTU

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

Dosya yada dizin için işlemler aynıdır. Yani kaynak ve hedef hem dosya hem de dizin olabilir.

Dosya veya Dizin Kopyalama:

cp” komutu (copy) ile dosya kopyalama işlemi yapılmaktadır.

  • cp [seçenekler] kaynak hedef

-d : “cp” komutu default’ta yani varsayılan olarak bir linki kopyalarken linke ait asıl dosyayı kopyalar. Bu parametre kopyalama işleminde dosyanın aslı değil de sadece ona ait linkinin kopyalanmasını sağlar.

-p : Bu parametre ile kopyalanan dosyanın sahiplerini ve mevcut izinleri öylece korur, değiştirmez.

-R : Dizinleri kopyalama işleminde kullanılır. Bu parametre ile dizin ve içinde bulunan her şey gösterilen hedef dizine kopyalanır.

-a : “-dpR” parametrelerine ile aynıdır.

-f : (force) Bu parametre kullanılırsa kullanıcıya hiç bir soru sorulmamaktadır. Eğer hedef dizinde aynı dosya mevcut ise önce mevcut dosya silinir, ardından kopyalama işlemi yapılır.

-i : (info) Bu parametre kullanılırsa kopyalama işleminde hedef dizinde dosya mevcut ise yapılacak işlem önce kullanıcıya sorulmaktadır.

-u : Bu parametre kullanılırsa kopyalama işlemi ancak kopyalanacak dosya hedef dosyadan daha yeni tarihli ise gerçekleştirilmektedir.

Bir örnek yapalım. Masa üstünde bulunan “klasör_A” dizininden “klasör_B” dizinine bir klasörü içindekiler ile birlikte kopyalayacağız.

centos rhel cp komutu dosya ve dizin kopyalama
“cp Komutu Kullanımı Örnek”

1:pwd” ile konumumuza bakalım. “/home/nizam/Desktop” konumunda olduğumuzu görüyoruz.

2:cd klasör_A” komutu ile “klasör_A” dizinine gidelim.

3:ls –l ” komutu ile “klasör_A” dizini içerisini listeleyelim. Burada “klasör1” isimli bir dizin görünmektedir.

4:cd klasör1” komutu ile içerisine girelim.

5:ls –l ” komutu ile “klasör1” dizini içerisini listeleyelim. Burada “dosya1” isimli bir dosya görünmektedir.

6:cd /home/nizam/Desktop/klasör_B” ile yine masa üstünde bulunan “klasör_B” dizinine gidelim.

7:ls –l ” komutu ile “klasör_B” dizini içerisini listeleyelim. Burada “klasör_B” dizininin boş olduğu görünmektedir.

8:cd /home/nizam/Desktop/klasör_A” ile tekrar “klasör_A” konumuna dönelim.

9:klasör_A” dizininde bulunan klasörü içindekiler ile birlikte (-R parametresi ile) “cp –R klasor1/ /home/nizam/Desktop/klasör_B” komutu ile kopyalayalım.

10:cd /home/nizam/Desktop/klasör_B” ile “klasör_B” dizinine gidelim.

11:ls –l” komutu ile  “klasör_B” içerisini kontrol edelim. Buraya “klasör1” isimli klasörün kopyalandığını görebiliriz. Peki ya içindekiler?

12:cd klasör1” komutu ile kopyalanan dizine gidelim.

13:ls –l” komutu ile “klasör1” dizininin içindeki “dosya1”in de kopyalandığını teyit etmiş oluyoruz.

Dosya veya Dizin Taşıma:

mv” komutu (move) ile dosya taşıma işlemi yapılmaktadır.

  • mv [seçenekler] kaynak hedef

Bir örnek yapacak olursak;

centos rhel mv komutu dosya ve dizin kopyalama
“mv Komutu Kullanımı Örnek”

1: “cd /home/nizam/Desktop/klasör_B” ile “klasör_B” dizinine gidelim.

2:ls –l ” komutu ile “klasör_B” dizini içerisini listeleyelim. Burada “klasör_B” dizininde “klasör1” isimli dizin görünmektedir..

3:mv klasör1/ /home/nizam/Desktop/klasör_C” komutu ile “klasör1” dizinini masa üstünde olan “klasör_C” dizinine taşıyalım.

4: Şimdi sonucu kontrol edelim. “cd /home/nizam/Desktop/klasör_C” konumuna gidelim.

5:ls –l” komutu ile “klasör_C” dizini içerisini kontrol ettiğimizde “klasör1” dizinin buraya taşındığını görebiliriz. Peki ya içerisindekiler?

6:cd klasör1/” komutu ile “klasör1” dizinine gidelim.

7: “ls –l” komutu ile “klasör1” dizini içerisini kontrol ettiğimizde “klasör1” dizini içerisindeki “dosya1”inde taşındığını görebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir