CentOS SIKIŞTIRMA VE AÇMA: gzip & gunzip KOMUTU

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

Sıkıştırma İşlemi:

Windows’ta ziplemek = Linux’de gzip İle Sıkıştırmak

Sıkıştırma işleminde “gzip” komutu kullanılmaktadır. Hızlı fakat az yavaş fakat çok sıkıştırma şeklinde 1’den 9’a kadar seviyeler vardır ve “gzip -1 dosyaadi” şeklinde kullanılır.

  • gzip [seviye] [Dosyaadi]

Not: Seviye belirtmeden de sıkıştırma işlemi yapılabilir. “gzip dosyaadi” şeklinde (-7) seviyesinde sıkıştırma yapmaktadır.

Sıkıştırılmış Dosyaları Açma İşlemi:

Sıkıştırmayı terse çevirme yani sıkıştırılmış dosyaları açmak için “gunzip” komutu kullanılmaktadır.

  • gunzip [Dosyaadi]
linux rhel centos red hat gzip gunzip komutu sıkıştırma ve açma örnek
“gzip Komutu ile Sıkıştırma ve gunzip Komutu İle Açma İşlemi”

1:ls –l” komutu ile dosyalarımız listeleyelim.

2: Listede boyutu en büyük olan dosyayı yani 15648401 byte olan “buyukDosya”yı sıkıştıralım. Bunun için ”gzip -1 buyukDosya” komutu ile ilk önce hızlı fakat az (-1) sıkıştırma yapalım.

3:ls –l” komutu ile dosyalarımız listelediğimizde “buyukDosya.gz” sıkışmış dosyayı görmekteyiz ve boyutu 126877 byte’a düşmüştür. Burada “.gz” uzantısı otomatik eklenmektedir.

4:gunzip buyukDosya.gz” komutu ile sıkıştırılmış dosyayı açalım.

5:gzip –9 buyukDosya” komutu ile yavaş fakat çok sıkıştırma (-9) işlemini yapalım.

6:ls –l” komutu ile dosyalarımız listelediğimizde “buyukDosya.gz” sıkışmış dosyayı görmekteyiz ve boyutu 43704 byte’a düşmüştür.

Sıkışmamış: 15648401 byte > -1 ile Sıkışmış: 126877 byte > -9 ile Sıkışmış: 43704 byte

Arşivlenmiş Dosyaları Sıkıştırmak

Aşağıdaki örnekte de ilk önce bir dosyanın arşivlenmesi ardından arşivlenmiş bir dosyanın sıkıştırılması gösterilmiştir.

linux rhel centos red hat gzip komutu arşivlenmiş dosyaları ziplemek sıkıştırmak
“Arşivlenmiş Dosyaları Sıkıştırmak”

1:ls –l” komutu ile dosyalara bakalım. Burada görünün dosyalardan “buyukDosya”yı arşivleyelim.

2:tar cvf buyukDosya.tar buyukDosya” komutu ile “buyukDosya”yı arşivleyelim. “.tar” uzantısı otomatik eklenmediği için arşiv ismine biz ekleyelim.

3:ls –l” komutu ile dosyalara tekrar bakalım. Arşivlenmiş dosyayı görebiliyoruz.

4:gzip -9 buyukDosya.tar” komutu ile arşivlenmiş dosyayı sıkıştıralım.

5:ls –l” komutu ile sıkıştırılmış dosyayı yani “buyukDosya.tar.gz” dosyasını görebiliriz. Tabi burada “.gz” uzantısı otomatik olarak eklenmiştir. Sonuç olarak arşivlemiş olduğumuz dosyalarımızı bu şekilde ziplemiş yani sıkıştırmış olduk.

.tar.gz Dosya Türü Nasıl Açılır ? (Arşivlenmiş ve Sıkıştırılmış Dosyaları Eski Haline Getirmek) 

Aşağıdaki örnekte de ilk önce bir dosyanın arşivlenmesi ardından arşivlenmiş bir dosyanın sıkıştırılması gösterilmiştir.

.tar.gz uzantılı dosyaları açmak
“Arşivlenmiş ve Sıkıştırılmış .tar.gz Uzantılı Dosyaları Açmak”

1:ls –l” ile dosyalara bakalım. “buyukDosya.tar.gz” isimli önce arşivlenmiş “.tar” uzantısı verilmiş ve daha sonra sıkıştırılmış ve “.gz” uzantısını otomatik olarak almış bir dosya görüyoruz. Bunu eski haline çevirelim. Önce başka yere kopyalayalım ve orada işlemlerimizi yapalım.

2:cp buyukDosya /home/nizam/Desktop/klasorum” komutu ile masa üstünde bulunan “klasorum” dizinine kopyalayalım.

3:cd  /home/nizam/Desktop/klasorum” komutu ile o konuma gidelim.

4:ls –l” komutu ile bakalım kopyalanmış dosyamız gelmiş mi? Evet gelmiş.

5:gunzip buyukDosya.tar.gz” komutu ile sıkıştırmayı açalım.

6:ls –l” komutu ile bakalım açılmış mı? Evet açılmış. “.gz” uzantısı da silinmiş.

7:tar xvf buyukDosya.tar” komutu ile arşivi de iptal edelim. Yani arşiv içerisinde bulunan dosya veya dosyaları dışarı çıkaralım.

8:ls –l” komutu ile bakalım dosya veya dosyalar arşivden çıkmış mı? Evet 1 adet  “buyukDosya” isminde dosya çıkmış görünmektedir. “.tar” uzantısı da silinmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.