DERS 2-TEMEL NETWORK BİLEŞENLERİ

TEMEL NETWORK BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Network bileşenleri “Network nedir?” makalemizde söylediğimiz gibi kablo, router, switch, hub… gibi cihazlardır. Bu dersimizde de basitçe bunların mantığını anlayacağız.

Kablo:

Günümüzde veri iletişiminde en çok fiber ve cat-6 kablo kullanılır. Fiber kablo ile veri ışık ile iletilir. Bu da yüksek hız demektir. İnternet ağının çok büyük bir kısmı fiber kablolar ile kurulmuştur ve ayrıca bilgisayar sayısı fazla olan lokal ağlarda da (LAN) kullanılır.

temel network bilesenleri fiber kablo
“FIBER KABLOLAR”

Cat-6 kablo ise bakır kablodur ve veri iletişimi elektiriksel sinyaller ile iletilir. Kabinet içerisinde ve lokal ağlarda (LAN) kullanılır. Bu kabloları maksimum 100 metre için kullanmamız tavsiye edilir. Bilgiyi ancak her 100 metrede bir ufak da olsa bir switch koyarak daha uzun mesafelere taşıyabiliriz.

temel network bilesenleri cat-6 bakır kablo
“CAT-6 BAKIR KABLOLAR”
Router:

Yönlendirici olması en büyük özelliğidir. Üzerinde kabloları taktığımız portlar bulunur. Bu giriş/çıkış portlarının ise gigabit ethernet, fast ethernet gibi çeşitleri vardır. Router bu portlardan belirli kurallara göre veri gönderir. Başka bir deyişle üzerinden geçen trafiğe yön verir.

temel network bilesenleri router
“ROUTER”

Bir bilgisayar router’a console için ayrılmış portundan bir konsol kablosu ile bağlanır veya aynı ağda bulunan bir bilgisayar ile uzaktan erişim sağlanır ve router içerisinde; örneğin “192.168.1.2 IP’li pc’den gelen trafiği 192.168.1.25 IP’li sunucuya yönlendir” gibi çeşitli kurallar, yetki ve yasaklar oluşturulur. Böylece network yönetimi yapılmış olur. Genelde router cihazları lokal ağları (LAN) birbirine bağlarken kullanılır.

temel network bilesenleri konsol baglantisi
“KONSOLE BAĞLANTISI”

Router dediğimiz olgu; sadece bu iş için ayrılmış “fiziksel bir cihaz”, evlerde kullandığımız “modem’in bir özelliği” veya pc’de kurulmuş olan ve görevi pc’nin ethernet girişinden aldığı interneti wireless kartından başka cihazlara paylaşım yapmak olan bir “yazılım” olabilir. Biz burada fiziksel olarak kullanılan yönlendirme cihazlarından bahsediyor olacağız.

Piyasada kullanılan bazı fiziksel router markaları; juniper, huawei, modemler

Switch:

Bu cihazlarda “local area network” (LAN) yani yerel ağlar içerisinde trafiğin switch edilmesinde kullanılır. Router’a göre çok daha fazla portu mevcuttur. Günümüzde yönlendirme de yapabilen switch’ler mevcuttur ve bunlar layer 3 omurga switch diye adlandırılır fakat konumuz gereği bunun detayına çok değinmeyeceğiz.

temel network bilesenleri switch
“SWITCH”

Switch’in her bir portunda bir cihaz (file server, printer, pc, laptop) bağlı olduğunu düşünürsek; switch, router’dan yönlenerek gelen veriyi hangi cihaza gönderilecekse, o cihazın bağlı olduğu porta gönderir. Böylece her veri her porta gitmez , düzen oluşur ve gereksiz trafik artışı olmaz.

temel network bilesenleri topoloji
“ÖRNEK BİR TOPOLOJİ”

Piyasada kullanılan bazı switch markaları; juniper, alcatel, H3C, 3Com, huawei, enterasys, extreme networks

Hub:

Bu cihaz aptal bir switch’tir. Çünkü switch gibi çok portludur ve her bir portuna bir cihaz bağlanabilir fakat hangi portunda hangi cihazın bağlanmış olduğunu bilmez ve “isteyen kendi verisini bulsun alsın” gibi bir yaklaşım ile gelen her bir veriyi tüm portlara yönlendirir. Buna flood (sel) denir. Belli bir zaman sonra da cihaz şişer, trafik yavaşlar ve kopma noktasına gelir. Bu durumda hub’a reset atılır ve tekrar çalışmaya başlar. Bundan dolayı da bu cihaz büyük network’ler de önerilmez. Maliyet artmasına rağmen kritik olan local area network’lerde (LAN) hub yerine bir switch kullanılması daha doğru olur.

temel network bilesenleri hub
“HUB”

Piyasada çok fazla sayıda hub markası mevcuttur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.