LINUX LAB

CentOS DOSYA İZİNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: chmod KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. chmod Komutu: Linux Red Hat veya CentOS gibi işletim sistemlerinde dosyaların erişimleri okuma, yazma veya çalıştırma gibi izinlere tabidir. Okuma İzni (r, read) Yazma İzni (w, write) Çalıştırma İzni (x, execute) Bu izinler dosya sahibinin izinleri, grubun izinleri […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN SİLME: rm KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “rm” Komutu: CentOS veya Red Hat Linux tabanlı işletim sistemlerinde dosya ve dizinlerin silinmesi için “rm” komutu kullanılmaktadır. İçi boş dizinleri silmek için “rmdir” komutu kullanılmaktadır. Dosyalar için: rm [seçenekler] dosya_ismi Dolu Dizinler için: rm -r [seçenekler] dizin_ismi […]

LINUX LAB

CentOS YENİ BİR DOSYA OLUŞTURMAK: touch KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosya Oluşturma: Yeni bir dosya (file) oluşturmak için “touch” komutu kullanılmaktadır. touch [dosyaadi] Aşağıda görüldüğü üzere “klasör_B” dizini içerisinde terminal ekranı açalım. “touch YeniDosya” komutunu kullandığımızda grafiksel ekranda da “ls –l” komutu ile komut satırında da yeni bir […]

LINUX LAB

CentOS DİZİN DEĞİŞTİRME: cd KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Bulunulan Dizini Değiştirme: Dizinin değiştirilmesi için “cd” komutu kullanılmaktadır. cd [geçilecek_dizin] “pwd” komutu ile yerimi öğrendikten sonra “cd” komutu ile yer değiştirebiliriz. Geçilecek dizin olarak “cd /home/nizam” şeklinde tam yolu yazabiliriz. Veya o an “/home” dizininde bulunuyor isek […]

LINUX LAB

CentOS MEVCUT DİZİNİ ÖĞRENME: pwd KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Bulunulan Komutu Tespit Etmek: Hâlihazırda içerisinde bulunduğumuz dizini yani Linux klasörleri arasında nerede olduğumuz öğrenmek için “pwd” komutunu kullanabiliriz. pwd Olayı anlamak adına grafiksel ekranda önce “Computer” dizinine, sonra “/” dizinine ve ardından “usr” dizinine tıklatalım ve burada […]

LINUX LAB

CentOS YENİ BİR DİZİN OLUŞTURMAK: mkdir KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Yeni Bir Dizin Oluşturmak: mkdir Komutu Yeni bir dizin (folder, klasör) oluşturmak için “mkdir” komutu kullanılmaktadır. mkdir [dizinadi] Aşağıda görüldüğü üzere “test_Dizin_1” dizini içerisinde terminal ekranı açalım. “mkdir yeniDizin” komutunu kullandığımızda hem grafiksel ekranda hem de “ls –l” komutu […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN LİSTELENMESİ: ls KOMUTU VE PARAMETRELERİ

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “ls” Komutu: Dosya veya dizinleri “ls” komutu ile görüntüleyebiliriz. ls [seçenekler] dosya_veya_dizin_ismi “ls” komutu tek başına kullanıldığında içinde bulunduğu dizinin içeriğini listeler. Daha önce masa üstüne oluşturduğumuz klasörü açalım. İçerisinde sağa tıklayıp terminal ekranı açalım. Burada görünenleri “ls” […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN YAPISI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosya ve Dizin Yapısı: Dizin ifadesi Windows işletim sistemindeki klasör yapısına benzemektedir. CentOS işletim sisteminde bulunan dosya ve dizinler hiyerarşik bir yapıyla sıralanmıştır. En üst düzey kök dizindir ve bu dizinin altında başka diziler veya dosyalar vardır. Yani […]

LINUX LAB

CentOS ROOT OLMA

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Root Olma: Linux tabanlı işletim sistemlerinde kök kullanıcılar yani root kullanıcılar sınırsız yetkiye sahiptirler. “su –“ komutu ile “administrative” yani “root” kullanıcısına geçebilirsiniz. Bu şekilde yönetici yani admin yetkili kullanıcıya geçilmiş olur.

LINUX LAB

CentOS TÜRKÇE KLAVYE

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Türkçe Klavyeye Geçme: CentOS kurulumu sonrasında Default’ta yani başlangıçta varsayılan olarak İngilizce klavye ile karşılaşabiliriz. Komut satırı kullanımında klavyenin rölü büyük olduğu için bunu Türkçe olarak değiştirmemiz gerekecektir. “System>Preferences>Keyboard” ardından “Layouts>Add” ile Türkçe klavye seçim yapabilirsiniz. Veya komut […]