CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN LİSTELENMESİ: ls KOMUTU VE PARAMETRELERİ

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

“ls” Komutu:

Dosya veya dizinleri “ls” komutu ile görüntüleyebiliriz.

  • ls [seçenekler] dosya_veya_dizin_ismi

“ls” komutu tek başına kullanıldığında içinde bulunduğu dizinin içeriğini listeler. Daha önce masa üstüne oluşturduğumuz klasörü açalım. İçerisinde sağa tıklayıp terminal ekranı açalım. Burada görünenleri “ls” komutu ile de görebiliriz.

linux centos/rhel red hat ls komutu örnek
“ls Komutu Örnek”

“ls” Komutunun Parametreleri –a, -l, -h, -R:

  • -a : Tüm dosyaları listeler. Dosya isimleri “.”(nokta) ile başlıyor ise gizlidir ve ls çıktısında görünmezler. “ls –a” komutu ile tüm dosyalar göründüğü için gizli dosyalarda çıkar..
  • -l : ls çıktısını liste şeklinde gösterir. Buna ilave olarak dosya ve dizinlere ait izinler, sahiplik, boyut, en son güncellenme zamanı gibi bilgiler de gösterilir.
  • -h : Dosya boyutlarını özetler. Yani byte olarak değilde Megabyte, kilobyte, gigabyte şeklinde gösterir.
  • -R : Dizin içeriğini rekürsif olarak listeler. Bu şekilde listelenen dizinin içinde bulunan alt dizinlerin içeriği de gösterilir.

Aşağıda parametrelerin kullanımına örnek verilmiştir. Siz de bu şekilde denemeler yapmalısınız.

linux centos/rhel red hat ls komutu parametreleri örnek
“ls Komutu Parametreleri Örnek”

Ekstra örnek olması açısında standart dizinlerden “/etc” içerisinde bulunan “passwd” dosyasını “ls –l” ile listeleyelim.  Hatta buna “h” parametresini de ekleyerek dosya boyutunu özetlemesini de isteyelim. Yani “ls -lh /etc/passwd“ komutunu komut satırında girelim. “l” parametresinin dosya detaylarını vererek listelediğini ve “h” parametresinin dosya boyutunu kilobyte olarak özetlediğini aşağıda görebiliriz.

linux centos/rhel red hat ls komutu parametreleri örnek
“ls Komutu Parametreleri Örnek”

Listelenen dosyadaki açıklamalara baştan bakacak olur isek;

ls -lh komut çıktısı
“ls -lh Komut Çıktısı Açıklamaları”

: dosya tipi

rw- : sahibinin yetkileri

r– : grubunun yetkileri

r– : diğerlerinin yetkileri

1 : hard link sayısı

root : sahibi

root : grubu

1.5 : boyut (kilobyte)

Sep 28 02:48 : Dosyanın oluşturulma zamanı

/etc/passwd : Listelenen Dosya İsmi (“/etc” dizinindeki “passwd dosyası” anlamına gelmektedir.)

Komut Satırında Dosya Tipleri:

  • “ : regular file,
  • d” : directory,
  • b” : block device,
  • c” : character device

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.