LINUX LAB

CentOS DOSYA İÇERİKLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ: cat, more, less, head, tail KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “cat” Komutu: İçerisinde metin olan dosyaların içerikleri “cat” komutu ile görüntülenebilmektedir. cat [seçenekler] dosya_ismi [dosya_ismi_2,…] “cat” Komutunun Parametreleri -t, -e, -A, -n: -t: Metinde bulunan tab karakterini ^I şeklinde gösterir. -e: Metindeki satır sonlarını $ şeklinde gösterir. -A: […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: mv KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Daha önce CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI & TAŞINMASI: cp & mv KOMUTU isimli makalemizde “mv” komutu ile dosya veya dizin taşınabileceğini açıklamıştık. Bu makalede “mv” komutu ile dosya ve dizinlerin isimlerinin değiştirilebileceğini göreceğiz. Dosya ve Dizinlerin İsimlerinin Değiştirilmesi: […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI & TAŞINMASI: cp & mv KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosya yada dizin için işlemler aynıdır. Yani kaynak ve hedef hem dosya hem de dizin olabilir. Dosya veya Dizin Kopyalama: “cp” komutu (copy) ile dosya kopyalama işlemi yapılmaktadır. cp [seçenekler] kaynak hedef -d : “cp” komutu default’ta yani […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA SAHİBİ VE GRUBUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ: chown & chgrp KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “chown” komutu dosya sahibini değiştirmek için, “chgrp” komutu ise grubu değiştirmek için kullanılmaktadır. “chown” Komutu: Bu komutun 2 şekilde kullanımı vardır. chown kullanıcı_ismi dosya_ismi Bu kullanım ile sadece dosya sahibi değiştirilebilmektedir. chown kullanıcı_ismi:grup_ismi dosya_ismi İkinci kullanım ile dosya sahibi ve […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN LİSTELENMESİ: ls KOMUTU VE PARAMETRELERİ

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “ls” Komutu: Dosya veya dizinleri “ls” komutu ile görüntüleyebiliriz. ls [seçenekler] dosya_veya_dizin_ismi “ls” komutu tek başına kullanıldığında içinde bulunduğu dizinin içeriğini listeler. Daha önce masa üstüne oluşturduğumuz klasörü açalım. İçerisinde sağa tıklayıp terminal ekranı açalım. Burada görünenleri “ls” […]