CentOS DOSYA İÇERİKLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ: cat, more, less, head, tail KOMUTLARI

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

“cat” Komutu:

İçerisinde metin olan dosyaların içerikleri “cat” komutu ile görüntülenebilmektedir.

  • cat [seçenekler] dosya_ismi [dosya_ismi_2,…]

“cat” Komutunun Parametreleri -t, -e, -A, -n:

-t: Metinde bulunan tab karakterini ^I şeklinde gösterir.

-e: Metindeki satır sonlarını $ şeklinde gösterir.

-A: -t ve -e parametreleri anlamına gelir. (-A = -te)

-n: Satır numaralandırmayı sağlar.

Aşağıda ki örnekte “linux_nedir” isimli dosya içeriğine “cat” komutu ile terminal ekranda bakabilmek için; dosyanın bulunduğu dizinde terminal ekran açılmış ve “cat -n linux_nedir“ komutu kullanılmıştır. Görüldüğü üzere “-n” parametresinden dolayı satır numaraları da gösterilmektedir.

centos rhel cat komutu dosya içeriği görüntüleme örnek
“cat Komutu Kullanımı Örnek”

“more” Komutu:

more” komutu dosya içeriklerinin sayfa sayfa gösterir. Çok kullanışlıdır. Metni adım adım gezebilirsiniz. “ENTER” ile satır, “BOŞLUK” (SPACE) tuşu ile sayfa değiştirilir.

Aşağıda ki örnekte “linux_nedir” isimli dosya içeriğine “more” komutu ile terminal ekranda bakabilmek için; dosyanın bulunduğu dizinde terminal ekran açılmış ve “more linux_nedir“ komutu kullanılmıştır. Görüldüğü üzere ilk açılışta “–More–(25%)” ifadesi çıkmaktadır. Bu yüzde değeri “ENTER” tuşu ile satır geçildiğinde veya “BOŞLUK” (SPACE) tuşu ile sayfa geçildiğinde peyderpey artmaktadır.

centos rhel more komutu dosya içeriği görüntüleme
“more Komutu Kullanımı Örnek”

“less” Komutu:

Tıpkı “more” komutunda olduğu gibi dosya içeriklerinin sayfa sayfa gösterir. “ENTER” ile satır, “BOŞLUK” (SPACE) tuşu ile sayfa değiştirilir.

Dosya İçeriklerinde Arama Yapmak: “/” Tuşu

/” tuşu ile belirli kelimeler aranabilir. “n” tuşu ile de bir sonra kelimeye geçilebilir.

Aşağıda ki örnekte “linux_nedir” isimli dosya içeriğine “less” komutu ile terminal ekranda bakabilmek için; dosyanın bulunduğu dizinde terminal ekran açılmış ve “less linux_nedir“ komutu kullanılmıştır. “ENTER” tuşu ile satır geçilebilir veya “BOŞLUK” (SPACE) tuşu ile sayfa geçilebilir. Burada “/Linux yazılarak dosya içerisindeki “Linux” kelimeleri seçilmiştir. “n” tuşu ile de bir sonraki “Linux” kelimesine geçilmiştir.

centos rhel less komutu dosya içeriği görüntüleme örnek
“less Komutu Kullanımı Örnek”

Dosyaların Baş ve Son Kısmının Görüntülenmesi: head & tail Komutları

Dosya içeriklerinin baş kısmı için “head” komutu son kısmı için “tail” komutu kullanılabilir.

  • head [-baştan_gösterilecek_satır_sayısı] dosya
  • tail [-sondan_gösterilecek_satır_sayısı] dosya

Ayrıca aşağıdaki şekilde de kullanım vardır.

  • cat dosyaadi | head
  • cat dosyaadi | tail

Aşağıdaki örnekte “Linux_nedir” isimli dosyanın baş kısmını göstermek için “head linux_nedir” komutu son kısmını göstermek için “tail linux_nedir” komutu kullanılmıştır. Komut içerisinde baştan veya sondan gösterilecek satır sayısı belirtilmediği için 10 adet satır gösterilmiştir.

centos rhel head komutu ile dosya içeriğinin başının, tail komutu ile dosya içeriğinin sonunun gösterilmesi
“head ve tail Komutu Kullanımı Örnek”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.