LINUX LAB

CentOS ARŞİVLEME: tar KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Arşivleme: “tar” komutu arşivleme yapmaktadır. Sıkıştırma yapmamaktadır. tar [parametreler] [Dosya1] [Dosya2] [Dosya…] gzip (-z) veya compress (-Z) sıkıştırma işleminde kullanılan programıdır. Arşiv hangi program ile sıkıştırılmışsa yine o program ile açılabilir. Sıkıştırma işleminden sonra dosyanın uzantısı değiştirilmelidir. Çünkü […]

LINUX LAB

CentOS DOSYALAR İÇERİSİNDE ARAMA İŞLEMİ: grep KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosyalar İçerisinde Arama Yapmak: Dosya içeriklerinde arama işlemi için “grep” komutu kullanılmaktadır. grep aranacakkelime dosyaadi Aşağıda bir örnek yapılmıştır. Örnekte “linux_nedir” isimli dosya içerisinde ilk önce “linux” kelimesi “grep linux linux_nedir” komutu ile aranmıştır ve herhangi bir çıktı […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: vi EDİTÖRÜ

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Vi Editörü: “vi” editörü dosya içeriklerinin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. “vi” editörünün kullanımı ilk etapta çok zor gelecektir. “vi” editörüne alternatif birçok yazı editörü bulunmasına karşın yine de alışılması ve öğrenilmesi zorunludur. Çünkü Linux tabanlı işletim sistemlerinde “vi” editörü […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA İÇERİKLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ: cat, more, less, head, tail KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “cat” Komutu: İçerisinde metin olan dosyaların içerikleri “cat” komutu ile görüntülenebilmektedir. cat [seçenekler] dosya_ismi [dosya_ismi_2,…] “cat” Komutunun Parametreleri -t, -e, -A, -n: -t: Metinde bulunan tab karakterini ^I şeklinde gösterir. -e: Metindeki satır sonlarını $ şeklinde gösterir. -A: […]

LINUX LAB

CentOS DOSYALARA LİNK TANIMLAMA: ln KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Link Tanımlama İşlemi: Linux tabanlı işletim sistemlerinde kullanılan link Windows işletim sistemlerinde kullanılan kısa yola tekabül etmektedir. 2 tip link vardır. Hard-Link: Link dosyası orijinal dosyanın kopyasıdır. Yani orijinal dosya silinirse link dosyası hala açılabilirdir ve içeriği orijinal dosya […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN İSİMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: mv KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Daha önce CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI & TAŞINMASI: cp & mv KOMUTU isimli makalemizde “mv” komutu ile dosya veya dizin taşınabileceğini açıklamıştık. Bu makalede “mv” komutu ile dosya ve dizinlerin isimlerinin değiştirilebileceğini göreceğiz. Dosya ve Dizinlerin İsimlerinin Değiştirilmesi: […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN KOPYALANMASI & TAŞINMASI: cp & mv KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosya yada dizin için işlemler aynıdır. Yani kaynak ve hedef hem dosya hem de dizin olabilir. Dosya veya Dizin Kopyalama: “cp” komutu (copy) ile dosya kopyalama işlemi yapılmaktadır. cp [seçenekler] kaynak hedef -d : “cp” komutu default’ta yani […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA SAHİBİ VE GRUBUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ: chown & chgrp KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “chown” komutu dosya sahibini değiştirmek için, “chgrp” komutu ise grubu değiştirmek için kullanılmaktadır. “chown” Komutu: Bu komutun 2 şekilde kullanımı vardır. chown kullanıcı_ismi dosya_ismi Bu kullanım ile sadece dosya sahibi değiştirilebilmektedir. chown kullanıcı_ismi:grup_ismi dosya_ismi İkinci kullanım ile dosya sahibi ve […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN SİLME: rm KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “rm” Komutu: CentOS veya Red Hat Linux tabanlı işletim sistemlerinde dosya ve dizinlerin silinmesi için “rm” komutu kullanılmaktadır. İçi boş dizinleri silmek için “rmdir” komutu kullanılmaktadır. Dosyalar için: rm [seçenekler] dosya_ismi Dolu Dizinler için: rm -r [seçenekler] dizin_ismi […]

LINUX LAB

CentOS DİZİN DEĞİŞTİRME: cd KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Bulunulan Dizini Değiştirme: Dizinin değiştirilmesi için “cd” komutu kullanılmaktadır. cd [geçilecek_dizin] “pwd” komutu ile yerimi öğrendikten sonra “cd” komutu ile yer değiştirebiliriz. Geçilecek dizin olarak “cd /home/nizam” şeklinde tam yolu yazabiliriz. Veya o an “/home” dizininde bulunuyor isek […]