CentOS DOSYA SAHİBİ VE GRUBUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ: chown & chgrp KOMUTLARI

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

chown” komutu dosya sahibini değiştirmek için, “chgrp” komutu ise grubu değiştirmek için kullanılmaktadır.

“chown” Komutu: Bu komutun 2 şekilde kullanımı vardır.

  • chown kullanıcı_ismi dosya_ismi

Bu kullanım ile sadece dosya sahibi değiştirilebilmektedir.

  • chown kullanıcı_ismi:grup_ismi dosya_ismi

İkinci kullanım ile dosya sahibi ve grubu değiştirilebilmektedir.

chgrp” Komutu: Bu komut ile dosyanın sadece grubu değiştirilebilmektedir.

  • chgrp grup_ismi dosya_ismi

Konuyla ilgili bir örnek yapalım.

centos rhel chown chgrp komutu dosya sahibini ve grubunu değiştirme
“chown ve chgrp Komutu Kullanımı Örnek”

1:su –“ komutu ile root olalım. Yani tam yetkili admin kullanıcıya geçelim.

2: root şifremizi girelim.

3:cd /home/nizam/Desktop/klasör_N” komutu ile işlem yapmak istediğimiz dosyanın dizinine gidelim.

4:ls –l” komutu ile dosyaları listeleyelim. Görüldüğü gibi “dosya1” isimli dosyanın sahibi “nizam” grubu “nizam” görünmektedir.

5:chown umut dosya1” komutu ile “dosya1” isimli dosyanın sahibini “nizam”dan “umut”a çevirelim.

6: Yine “ls –l” komutu ile ayrıntılara bakalım. Dosyanın kullanıcısının “umut” olarak değiştiğini görebiliriz.

7:chgrp umut dosya1” komutu ile “dosya1” isimli dosyanın grubunu “nizam”dan “umut”a çevirelim.

8: Yine “ls –l” komutu ile ayrıntılara bakalım. Dosyanın grubunun “umut” olarak değiştiğini görebiliriz.

9: Diğer komuta örnek olması açısından tek satırda hem kullanıcıyı hem grubu değiştirelim. Bunun için “chown nizam:nizam dosya1” komutu ile işlem yapalım.

10: Yine “ls –l” komutu ile ayrıntılara bakalım. Dosyanın hem kullanıcısının hem de grubunun aynı anda ve tek satır komut ile “nizam” olarak değiştiğini görebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.