LINUX LAB

CentOS DOSYA İÇERİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: vi EDİTÖRÜ

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Vi Editörü: “vi” editörü dosya içeriklerinin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. “vi” editörünün kullanımı ilk etapta çok zor gelecektir. “vi” editörüne alternatif birçok yazı editörü bulunmasına karşın yine de alışılması ve öğrenilmesi zorunludur. Çünkü Linux tabanlı işletim sistemlerinde “vi” editörü […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA İÇERİKLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ: cat, more, less, head, tail KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “cat” Komutu: İçerisinde metin olan dosyaların içerikleri “cat” komutu ile görüntülenebilmektedir. cat [seçenekler] dosya_ismi [dosya_ismi_2,…] “cat” Komutunun Parametreleri -t, -e, -A, -n: -t: Metinde bulunan tab karakterini ^I şeklinde gösterir. -e: Metindeki satır sonlarını $ şeklinde gösterir. -A: […]

LINUX LAB

CentOS DOSYALARA LİNK TANIMLAMA: ln KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Link Tanımlama İşlemi: Linux tabanlı işletim sistemlerinde kullanılan link Windows işletim sistemlerinde kullanılan kısa yola tekabül etmektedir. 2 tip link vardır. Hard-Link: Link dosyası orijinal dosyanın kopyasıdır. Yani orijinal dosya silinirse link dosyası hala açılabilirdir ve içeriği orijinal dosya […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA SAHİBİ VE GRUBUNUN DEĞİŞTİRİLMESİ: chown & chgrp KOMUTLARI

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “chown” komutu dosya sahibini değiştirmek için, “chgrp” komutu ise grubu değiştirmek için kullanılmaktadır. “chown” Komutu: Bu komutun 2 şekilde kullanımı vardır. chown kullanıcı_ismi dosya_ismi Bu kullanım ile sadece dosya sahibi değiştirilebilmektedir. chown kullanıcı_ismi:grup_ismi dosya_ismi İkinci kullanım ile dosya sahibi ve […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA İZİNLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ: chmod KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. chmod Komutu: Linux Red Hat veya CentOS gibi işletim sistemlerinde dosyaların erişimleri okuma, yazma veya çalıştırma gibi izinlere tabidir. Okuma İzni (r, read) Yazma İzni (w, write) Çalıştırma İzni (x, execute) Bu izinler dosya sahibinin izinleri, grubun izinleri […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİN SİLME: rm KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “rm” Komutu: CentOS veya Red Hat Linux tabanlı işletim sistemlerinde dosya ve dizinlerin silinmesi için “rm” komutu kullanılmaktadır. İçi boş dizinleri silmek için “rmdir” komutu kullanılmaktadır. Dosyalar için: rm [seçenekler] dosya_ismi Dolu Dizinler için: rm -r [seçenekler] dizin_ismi […]

LINUX LAB

CentOS YENİ BİR DOSYA OLUŞTURMAK: touch KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Dosya Oluşturma: Yeni bir dosya (file) oluşturmak için “touch” komutu kullanılmaktadır. touch [dosyaadi] Aşağıda görüldüğü üzere “klasör_B” dizini içerisinde terminal ekranı açalım. “touch YeniDosya” komutunu kullandığımızda grafiksel ekranda da “ls –l” komutu ile komut satırında da yeni bir […]

LINUX LAB

CentOS DİZİN DEĞİŞTİRME: cd KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Bulunulan Dizini Değiştirme: Dizinin değiştirilmesi için “cd” komutu kullanılmaktadır. cd [geçilecek_dizin] “pwd” komutu ile yerimi öğrendikten sonra “cd” komutu ile yer değiştirebiliriz. Geçilecek dizin olarak “cd /home/nizam” şeklinde tam yolu yazabiliriz. Veya o an “/home” dizininde bulunuyor isek […]

LINUX LAB

CentOS YENİ BİR DİZİN OLUŞTURMAK: mkdir KOMUTU

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. Yeni Bir Dizin Oluşturmak: mkdir Komutu Yeni bir dizin (folder, klasör) oluşturmak için “mkdir” komutu kullanılmaktadır. mkdir [dizinadi] Aşağıda görüldüğü üzere “test_Dizin_1” dizini içerisinde terminal ekranı açalım. “mkdir yeniDizin” komutunu kullandığımızda hem grafiksel ekranda hem de “ls –l” komutu […]

LINUX LAB

CentOS DOSYA VE DİZİNLERİN LİSTELENMESİ: ls KOMUTU VE PARAMETRELERİ

tarihinde yayınlandı

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir. “ls” Komutu: Dosya veya dizinleri “ls” komutu ile görüntüleyebiliriz. ls [seçenekler] dosya_veya_dizin_ismi “ls” komutu tek başına kullanıldığında içinde bulunduğu dizinin içeriğini listeler. Daha önce masa üstüne oluşturduğumuz klasörü açalım. İçerisinde sağa tıklayıp terminal ekranı açalım. Burada görünenleri “ls” […]