CentOS AĞ AYARLARI

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

CentOS NETWORK AYARLARI

Genel Ağ Ayarları: “/etc/sysconfig/network” Dosyası

Genel ağ ayarlarını içermektedir. Dosya içeriğini görmek için “cat /etc/sysconfig/network” komutunu kullanalım.

linux centos red har rhel /etc/sysconfig/network Dosyası
“/etc/sysconfig/network” Dosyası

Çıktımızda NETWORKING VE HOSTNAME olmak üzere 2 adet ayar bulunmaktadır. Bunlar ve bunlara ilave bazı ayarlar aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.

 • NETWORKING : “yes” şeklinde tanımlanmış ise ağ desteği vardır ve ağ ayarları yapılandırılabilir demektir.
 • HOSTNAME : Sistem adını belirtir.
 • GATEWAY : Sistem gateway’ini yani ağ geçidini belirtir.
 • FORWARD_IPV4 : Sisteme gelen paketlerin bir interface’den başka bir interface’ye yönlendirilmesine dair izinleri belirtir.
 • NISDOMAIN : Sistemin dahil olduğu NIS etki alanının adını belirtir.

Sisteme Ait Ağ Interface Ayarları: “/etc/sysconfig/network-scripts” Dizini

Bu dizin sisteme ait ağ interface’lerine ait ayarları içeren bir dizindir. Her interface (arayüz) için ayrı ayrı dosya bulunmaktadır.

Buna bakmak için “cd /etc/sysconfig/network-scripts/” komutu ile bu dizine gidelim. Ardından “ls” komutu ile dizin içerisinde bulunan dosyalara göz atalım. Örnek verecek olursam;

 • Ethernet ara yüzüne (eth0) ait dosya= ifcfg-eth0
 • Loopback ara yüzüne (lo) ait dosya= ifcfg-lo
linux centos red hat rhel /etc/sysconfig/network-scripts dizini örnek
“/etc/sysconfig/network-scripts” Dizini

Yukarıda da görüldüğü üzere ara yüzlere ait dosyalar ifcfg-arayüz şeklindedir. Örneklendirmek için sistemimizde “cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” komutunu kullanalım.

linux centos red hat rhel etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 dosyası örnek
“/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” Dosyası

Bunlar ve bunlara ilave bazı ayarlar aşağıda açıklamalarıyla birlikte verilmiştir.

 • DEVICE : Ara yüzün hangi aygıt olduğuna dair adı belirtir.
 • BOOTPROTO : Ara yüzün ağ ayarlarının yapılandırılması için kullanılan protokolü belirtir. Eğer ip adresi ve ağ ayarları statik olarak yapılandırılmış ise “static” , ip adresi ve ağ ayarları bir DHCP sunucusundan alınacak ise “dhcp” değerini içermelidir.
 • ONBOOT : “yes” şeklinde yapılandırılmış ise sistem açılırken ara yüz aktif hale getirilecek demektir.
 • IPADDR : Ara yüze ait IP adresini belirtir.
 • NETMASK : : Ara yüze ait alt ağ maskesini yani mask’ı belirtir.

Ağ Ayarlarının Aktif / Pasif Hale Getirilmesi ve Yeniden Başlatılması

Sadece belli bir arabirimi aktif hale getirmek için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • ifup arabirim_adi

Sadece belli bir arabirimi pasif hale getirmek için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • ifdown arabirim_adi

Tüm interface’leri yeniden başlatmak için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • service network restart

Örnek olması açısından aşağıda bu komutlar kullanılmıştır.

linux centos red hat rhel ifdown ifup service network restart komutları örnek
“Ağ Ayarlarının Aktif / Pasif Hale Getirilmesi ve Yeniden Başlatılması”

1:ifdown eth0” komutu ile “eth0” interface’i kapatılmıştır.

2:ifup eth0” komutu ile “eth0” interface’i açılmıştır.

3:service network restart” komutu ile ağ servisi yeniden başlatılmıştır.

IP adresini ve Diğer Ağ Ayarları Görmek

Komut satırından IP değiştirmek için “ifconfig” komutu kullanılmaktadır.

 • ifconfig

Komut parametresiz olarak “ifconfig” şeklinde kullanılırsa aşağıdaki gibi mevcut interface’ler ve ayarları listelenir.

linux centos red hat rhel ifconfig komutu ile IP adresini bulmak ornek
“ifconfig Komutu ile IP Adresini Bulmak”

IP Adresini Geçici Olarak Değiştirme İşlemi

IP değiştirmek için “ifconfig” komutu aşağıdaki gibi kullanılmaktadır.

 • ifconfig eth0 192.168.1.10 netmask 255.255.255.0

Interface’in yanına numara ekleyerek aynı interface’e ilave IP adresi de verilebilir.

 • ifconfig eth0:1 192.168.1.11 netmask 255.255.255.0
 • ifconfig eth0:2 192.168.1.12 netmask 255.255.255.0

Örnek yapmak amacıyla ilk önce mevcut IP’yi “ifconfig” komutuyla öğrenelim.

linux centos red hat rhel ifconfig komutu ile IP adresini bulmak ornek
“ifconfig Komutu ile IP Adresini Bulmak”

Mevcutta “192.168.93.142” IP’sini almış olan eth0 interface’inin IP’sini 192.168.10.10 yapalım. Bunun için;

1:ifconfig eth0 192.168.10.10 netmask 255.255.255.0” IP’sini kullanalım.

2: Ardından “ifconfig” komutu ile IP’nin değişip değişmediğini kontrol edelim.

linux centos red hat rhel gecici IP degistirme ornek
“Geçici Olarak IP Değiştirme”

Bu değişiklik geçicidir. Bunu denemek için ise “service network restart” komutunu kullanıp tekrar kontrol edebiliriz.

linux centos red hat rhel gecici IP degistirme ornek 2
“Geçici Olarak IP Değiştirme”

Gördüğünüz gibi sistemimiz DHCP sunucusundan tekrar IP adresi almıştır. Bundan dolayı kalıcı IP değiştirme işlemini de öğrenmemiz gereklidir.

IP Adresini Kalıcı Olarak Değiştirme İşlemi

Sistem açılıp kapandığında değişikliklerin aynı kalabilmesi için “/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” dosyasında değişiklik yapmamız gerekmektedir.

Örneğin Ethernet 0 ayarlarını görmek için “cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” komutunu kullanalım.

linux centos red hat rhel kalici IP degistirme ornek 1
“Kalıcı Olarak IP Değiştirme”

Bu dosyada değişiklik yapmak için “vi” editörü ile dosyayı açmalıyız. Bunun için “vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0” komutunu kullanalım ve aşağıdaki satırları dosya içerisine ekleyelim.

linux centos red hat rhel kalici IP degistirme ornek 2
“Kalıcı Olarak IP Değiştirme”

Ağ servisini “service network restart” komutu ile yeniden başlatalım.

linux centos red hat rhel kalici IP degistirme ornek 3
“Kalıcı Olarak IP Değiştirme”

Yaptığımız değişikliği görmek “ifconfig” komutunu kullanabiliriz.

linux centos red hat rhel kalici IP degistirme ornek 4
“Kalıcı Olarak IP Değiştirme”

Grafik Ekrandan IP Değiştirme

Ağ simgesine sağ tık > Edit Connections…> System eth0 > Edit… > IPv4 Settings Şeklinde ayarlara girilebilir.

linux centos red hat rhel grafiksel ekranda ip degistirme ornek
“Grafiksel Ekranda IP Değiştirme”

Bir Interface’i Kapatmak/Açmak

Bir Ethernet 0 ara yüzünü kapatmak için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • ifconfig eth0 down

Bir Ethernet 0 ara yüzünü açmak için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • ifconfig eth0 up

Varsayılan Ağ Geçidi Eklemek

Default gateway yani varsayılan ağ geçidi eklemek için aşağıdaki komut kullanılmaktadır.

 • “route add default gw 192.168.1.254” şeklinde komut kullanılmaktadır.

Varsayılan Ağ Geçidini Silmek

Default gateway’i yani varsayılan ağ geçidini silmek için aşağıdaki komut kullanılır.

 • route del default gw

Ağ Ayarları İle İlgili Diğer Makaleler;

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.