CentOS ARKA PLANDA KOMUT ÇALIŞTIRMAK

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

Arka Planda Komut Çalıştırma Ne İşe Yarar?

Grafiksel ekranda değil de komut satırında (3. Çalışma seviyesinde) çalışıyor ise sistemimizde birden fazla terminal ekran açamayız. Tek bir terminal ekranda birden fazla komut çalıştırabiliriz. Bunun yolu; çalışan komutların arka plana atılmasıdır.

Sonuç olarak bir komut çalışırken başka bir komut daha yollayabilmek için birini arka plana almamız gerekmektedir. Aşağıdaki yöntemler ile arka planda komut çalıştırılabilmektedir. Kullanılan başlıca komutlar aşağıdadır;

  • fg [%komut_numarasi] : (fore ground) Ön plana alma
  • bg [%komut_numarasi : (back ground) Arka plana alma
  • ctrl-z : Komut kesme, durdurma

1.Yöntem

İşlem: ping 127.0.0.1 &

Çalıştırmak istediğimiz komut ping komutu olsun. Bu komutu arka planda çalıştırmak için komut sonuna “&” işaretini koyalım.

linux centos red hat rhel arka planda komut calistirmak
“Ping Komutunu Arka Planda Çalıştırmak”

Görüldüğü üzere komtumuza “1” numarası atandı.

Araka planda çalışanları görme: jobs

Şimdi “jobs” komutunu kullanalım. Sonuçta ping komutumuz arka planda çalışmaktadır. Başka komut kullanabiliriz.

linux centos red hat rhel jobs komutu ornek
“jobs Komutu İle Arka Planda Çalışan Komutları Görme”

Görüldüğü üzere “1” numaralı “ping 127.0.0.1 &” komutu arka planda çalışmaktadır (Running). Şu esnada 2. Bir IP’ye aynı terminal ekrandan ping başlatılabilir. Aşağıda 127.0.0.1 IP’sine ping atılırken aynı esnada 192.168.93.143 IP’sine de pin atılmıştır. İkinci başlatılan ping kesildiğinde de ilk ping komutu çalışma devam etmiştir. Çünkü ilk ping komutu arka planda çalışmaktaydı.

linux centos red hat rhel arka planda iki komut birden calistirma
“Arka Planda 2 Komut Birden Kullanma”

Ön Plana Alma: fg %1 (fore ground)

Şimdi de “fg [%komut_numarasi]” komutu ile “ping 127.0.0.1” komutunu tekrar ön plana alacağız. Böylece arka planda ki komutu tekrar ön plana alacağız. Ardında da “ctrl+c” ile komutu kapatacağız.

linux centos red hat rhel komutu on plana alma
“Komutu Ön Plana Alma”

2.Yöntem

İşlem: ping 127.0.0.1

linux centos red hat rhel ping komutu
“Ping Komutu”

İşlemi Durdur ve Arka Plana At: crtl-z ve bg %1

ctrl-z” tuş kombinasyonu ile komutu keselim.

linux centos red hat rhel komut kesme komut durdurma
“ctrl-z İle Komut Durdurma”

Araka planda çalışanları görme: jobs

Şimdi “jobs” komutunu kullanalım. Sonuçta ping komutumuz arka planda çalışmaktadır. Başka komut kullanabiliriz.

linux centos red hat rhel jobs komutu ornek
“jobs Komutu İle Arka Planda Çalışan Komutları Görme”

Ön Plana Alma: fg %1

Şimdi de “fg [%komut_numarasi]” komutu ile “ping 127.0.0.1” komutunu tekrar ön plana alacağız. Böylece arka planda ki komutu tekrar ön plana alacağız. Ardında da “ctrl+c” ile komutu kapatacağız.

linux centos red hat rhel komutu on plana alma
“Komutu Ön Plana Alma”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir