CentOS HESAP YÖNETİMİ: KULLANICI EKLEME/DEĞİŞTİRME

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

Kullanıcı Eklemek & Değiştirmek:

Kullanıcı eklemek için “useradd” komutu kullanılmaktadır.

  • useradd -d kullanıcı_dizini -g birinci_grup -G Gruplar -s kabuk -u uid kullanıcı_ismi

Kullanıcı eklemek için “usermod” komutu kullanılmaktadır.

  • usermod -d kullanıcı_dizini -g birinci_grup -G Gruplar -s kabuk -u uid kullanıcı_ismi

Kullanıcı Ekleme Parametreleri:

-d kullanıcı_dizini : Kullanıcının şahsi dizininin yerini belirler. Bu değer verilmezse defaul olarak yani varsayılan olarak “/home/kullanıcı_adi” olarak alınacaktır.

-g grup : Kullanıcının grubunu belirler. Bu değer verilmezse kullanıcı adı ile aynı yeni bir grup oluşturulur ve kullanıcının birincil grubu olarak bu yeni grup kabul edilir.

-G gruplar : Kullanıcının dâhil olduğu diğer grupları göstermektedir.

-s kabuk : Kullanıcının kullanacağı kabuğu belirtmektedir.

-u uid : Kullanıcının kimlik numarasını belirler. Boş bırakılırsa bir sonraki boş olan kimlik numarası seçilir.

Aşağıda bir örnek yapılmıştır.

linux rhel centos red hat adduser komutu kullanımı kullanıcı eklemek örnek
“adduser Komutu ile Kullanıcı Eklemek”

1:cd /home/” komutu ile kullanıcıların dizinlerinin bulunduğu yere gidelim.

2:ls” komutu ile kullanıcıların dizinlerine bakalım. “nizam” ve “umut” kullanıcılarını görmekteyiz. Burada bulunan dizinlerden başka kullanıcı yok diyemeyiz. Çünkü başka bir yerde de kullanıcı dizini oluşturulmuş olabilir. Fakat biz kullanıcı eklerken default yani varsayılan dizini (/home) kullanacağız. Farklı bir dizin belirtmeyeceğiz.

3:su –“ komutu ile root olalım.

4:root” şifresini girelim.

5:adduser deneme” komutu ile “deneme” isimli bir kullanıcı ekleyelim.

6:cd /home/” komutu ile tekrar kullanıcıların dizinlerinin bulunduğu yere gidelim.

7:ls” komutu ile kullanıcıların dizinlerine bakalım. “nizam”, “umut” ve “deneme” kullanıcılarına ait dizinleri görmekteyiz. Yani “deneme” isimli kullanıcıyı eklemiş olduk. Kullanıcıları “passwd” dosyasından görebiliriz.

Kullanıcıları “cat /etc/passwd” komutu ile aşağıdaki gibi görebiliriz. Bu daha sağlıklı bir yoldur. Bu konuya CentOS KULLANICI YÖNETİMİ: KULLANICILAR makalemizde değinmiştik.

linux rhel centos red hat passwd dosyası
“passwd Dosyası”

 

Kullanıcı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler: 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.