LINUX LAB

CentOS KULLANICI YÖNETİMİ: KULLANICILAR

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

Kullanıcılar İle İlgili Bilgiler Nerede Tutulmaktadır?

Linux tabanlı işletim sistemimiz için kullanıcılara dair bilgiler “/etc/passwd” dosyasında tutulmaktadır.

Aşağıda “more /etc/passwd” komutu ile listenin en başını görüyoruz. “passwd” dosyasında tüm kullanıcıları satır satır görebiliriz. Örneğin “root” isimli kullanıcı için bir satır ayrılmıştır.

linux rhel centos red hat passwd dosyası
“passwd Dosyası”

Aşağıda da “cat /etc/passwd” komutu ile listenin sonunu görebiliriz. Yine “nizam” isimli kullanıcı için bir satır ayrılmıştır.

linux rhel centos red hat passwd dosyası
“passwd Dosyası”

“/etc/passwd” Dosyasının Formatını Anlamak:

Aşağıda “passwd” dosyası içerisinde ki satırları anlamamızı kolaylaştıran bir şekil görüyoruz. Şekilde “nizam” kullanıcısına ait satır incelenmiştir.

linux rhel centos red hat passwd dosyasının formatını anlamak
“passwd Dosyasının Formatı”

1: Kullanıcı Adı (Username): Log’larda geçen kullanıcıya ait isimdir. 1 – 32 karakter arasında olabilir.

Burada kullanıcı adı “nizam”dır.

2: Şifre (Password): Kullanıcıya ait şifredir. Burada şifrenin “x” olarak görünmesinin nedeni şifrenin şifrelenmiş (encrypted) olarak tutulmasıdır. Şifreler “/etc/shadow” dosyasında tutulmaktadır.

nizam” kullanıcısının parolası şifrelendiği için x şeklinde görünmektedir.

3: Kullanıcı Kimliği (User ID, UID): Her kullanıcının bir ID numarası vardır. “root” kullanıcısının ID numarası 0 (sıfır)’dır. 1 – 99 arası ID numaraları daha önce tanımlanmış olan kullanıcılara ayrılmıştır. Normal kullanıcıların ID numaraları (kimlik numaraları) 500’den başlamaktadır.

nizam” kullanıcısının ID numarası 500’dür.

4: Grup Kimliği (Group ID, GID): Kullanıcıların dahil oldukları gruplara ait kimlik numaralarıdır. Gruba ait bilgiler “/etc/group” dosyasında bulunmaktadır. Grup ID numaraları bu dosyadan alınır.

nizam” kullanıcısının grup ID numarası 500’dür.

5: Ek Bilgiler: Bu kısım kullanıcıya ait ek bilgileri içerir. Yorum kısmı diyebiliriz.

nizam” kullanıcısına ait ek bilgi olarak networkkampus verilmiştir.

6: Kullanıcının Ev Dizini (Home Directory): Kullanıcıya ait kişisel bilgilerin tutulduğu dizindir.

nizam” kullanıcısının dizini “/home/nizam”dır.

7: Komut/Kabuk (Command/Shell): Kullanıcının kullandığı kabuk bilgisini içermektedir. Kullanıcı sisteme giriş yaptığında kullanacağı kabuğun yerini belirtir.

nizam” kullanıcısına ait kabuğun yeri “/bin/bash” dizinidir.

 

Kullanıcı Konusuyla İlgili Diğer Makaleler: 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir