LINUX LAB

CentOS PING KOMUTU

ping'in açılımı, ping pong, packet internet groper, inter-network groper, ping nedir, ECHO_REQUEST, ECHO_REPLY,

Dikkat: Bu yazıda geçen komutlar hem Linux tabanlı Centos hem de Linux tabanlı  Red Hat (RHEL) işletim sisteminde geçerlidir.

CentOS PING KOMUTU

Ping’in Açılımı Nedir?

Uzun süredir merak ettiğim bu konuyu araştırdığımda PING teriminin açılımının “Packet INternet Groper” veya “Inter-Network Groper” olarak geçtiğini gördüm. “Grope” kelimesi el yordamıyla aramak, yoklamak… anlamlarına gelmektedir. Yani “Paket İnternet Yoklayıcı” veya “Ağlar Arası Yoklayıcı” gibi bir anlama geliyor.

ping'in açılımı, ping pong, packet internet groper, inter-network groper, ping nedir, ECHO_REQUEST, ECHO_REPLY,
“Kontrol Programı Ping”

Bu programa isim verenin pin pon (ping pong) oyunundan esinlendiğini düşünüyorum. Topu raketle karşıya gönderiyorsunuz ve karşıdaki kişi de yine raketle vurduğu topu size tekrar gönderiyor. Sonuçta ping paketini gönderdiğimiz ağ cihazı aynı şekilde bize cevap veriyor. Bu gönder al arasındaki süreler ile de analizler yapabiliyoruz.

ping'in açılımı, ping pong, packet internet groper, inter-network groper, ping nedir, ECHO_REQUEST, ECHO_REPLY,
“Pin Pon Oyunu”

Ping Komutu Nedir? Ne İşe Yarar?

“ping” komutu ICMP protokolü temelli çalışan ve ECHO_REQUEST göndermek için kullanılan bir komuttur. Linux, Windows veya Unix işletim sistemlerinde geçerlidir. Bu makalede Linux tabanlı işletim sistemi olan CentOS ile testler yapacağız.

ICMP’nin açılımı “Internet Control Message Protocol” dür yani “Internet Denetim İletisi Protokolü”dür. Dolaysıyla “ping” komutu bir kontrol aracıdır.

Ping ‘e (ECHO_REQUEST) karşılık pong (ECHO_REPLY) mesajı gelir. İstek mesajına gelen cevap mesajı arasındaki süre ile gidiş dönüş süreleri belirlenir. Bu süre latency (gecikme) şeklinde tanımlanır.

Ping Gitmiyor?

  • “ping” komutu karşıdaki ağ cihazının ayakta olup olmadığını (up/down) kontrol edebiliriz. “ping” isteğine cevap alınamıyor ise karşıdaki ağ cihazı kapalı, bozuk veya ağ kablosu çıkarılmış olabilir.
  • “ping” isteğine cevap alınamıyor ise karşıdaki ağ cihazında güvenlik önlemi olarak ping’e cevap verme olayı kapatılmış olabilir.
  • Ayrıca 2 ağ cihazı arasındaki erişimin hızı hakkında tahminde bulunmamızı sağlayabilir. “ping süreleri uzun olan ağlar yavaştır” çıkarımında bulunulabilir.
  • Arada kullanılan bağlantı da satürasyon var ise yani hat yoğun şekilde tamamen dolu olarak kullanılıyor ise “ping” ile up/down kontrolü çok sağlıklı olmayabilir. Çünkü hat satüre olduğu için “ping” cevabı gelemeyebilir. Örneğin aşağıdaki grafik satüre bir hatta aittir.
satürasyon hat, satüre hat, yoğun internet hat, yavaş hat
“Satüre İnternet Hattı Örneği”

Linux CentOS İşletim Sisteminde Ping Komutunun Parametreleri

ping -c sayı : Belirtilen sayıda ping paketi gönderip ping’i kapatmayı sağlar. Bu seçenek ile sayı verilmezse ping programı kullanıcı kapatana kadar çalışır. Devam eden bir ping kontrolü “CTRL+C” tuşları ile kapatılabilir.

Örneğin aşağıdaki örnekte “ping 192.168.168.93.2 –c 3” komutu kullanılarak 3 adet ping paketi yollanmıştır.

linux centos red hat rhel ping -c komutu ile belirli adet ping paketi atmak ornek
“ping -c Komutu İle Belirli Adet Ping Paketi Atmak”

ping -f : (force) Çok hızlı şekilde ping paketi üretir. Bu parametreyi sadece root kullanıcısı kullanabilir. Bu komut ağı yavaşlatabilir. Bundan dolayı dikkatli kullanılması gerekmektedir.

Aşağıdaki örnekte “ping 192.168.168.93.2 –f” komutu kullanılmış ve yaklaşık 1,2 saniyede 3872 adet ping paketi gönderilmiştir.

linux centos red hat rhel ping -f komutu ile cok hizli ping paketi atmak force ping ornek
“ping -f Komutu İle Çok Hızlı Ping Paketleri Atmak”

ping -i süre : Saniye cinsinden verilen süre gönderilecek ping paketinin arasında geçmesi gereken süredir. Bu parametre kullanılmazsa default olarak yani varsayılan olarak her bir saniyede bir ping paketi gönderilir. (–f seçeneği ile uyumsuzdur.)

Aşağıdaki örnekte “ping 192.168.168.93.2 –i 3 –c 3” komutu ile 3 saniyede bir 3 adet paket yollanmıştır. 1. Paket yollanmış 3 saniye beklenmiş 2. Paket yollanmış 3 saniye daha beklenmiş ve 3. Paket yollanmıştır. Toplamda yaklaşık 6 saniye süre almıştır.

linux centos red hat rhel ping -i komutu ile ping paketleri arasindaki sureyi ayarlamak ornek
“ping -i Komutu İle Ping Paketleri Arasındaki Süreyi Ayarlamak”

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir