NETWORK LABORATUVARI

DERS 23- EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU – III

Eigrp Stub Static Uygulaması

DERS 22- EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU – II isimli makalemizdeki topolojimizde olduğu gibi 2. router merkez yani hub, 1. ve 3. router’lar şubeler yani spoke’lar olsun.

eigrp stub hub-spoke topolojisi
“HUB-SPOKE TOPOLOJİSİ”

Daha önce DERS 11- EIGRP DİNAMİK ROUTING PROTOKOLÜ isimli makalemizde öğrendiğimiz gibi; 1., 2. ve 3. router’ları “eigrp router 34“, “network x.x.x.x x.x.x.x” ve “no auto-summary” komutları ile  34 otonom sistem numaralı eigrp içerisine dahil edelim.

eigrp stub eigrp topolojisi
“34 OTONOM SİSTEM NUMARALI EIGRP”
eigrp stub birinci router eigrp konfigürasyonu
“BİRİNCİ ROUTER’IN EIGRP KONFİGÜRASYONU”
eigrp stub ikinci router eigrp konfigürasyonu
“İKİNCİ ROUTER’IN EIGRP KONFİGÜRASYONU”
eigrp stub üçüncü router eigrp konfigürasyonu
“ÜÇÜNCÜ ROUTER’IN EIGRP KONFİGÜRASYONU”

Daha önce DERS 10- STATİK ROUTING isimli makalemizde öğrendiğimiz bilgileri ile; Şube-1 olan 3. router’ın arkasında bulunan 4., 5. ve 6. router’larda erişimi statik route ile sağlayalım. Ayrıca 3. router’da yazdığımız bu statik route’ları redistribute edelim.

eigrp stub statik routing topolji
“ERİŞİM İÇİN STATİK ROUTE YAZILMASI”

İlk olarak 3. router’a; “10.90.56.0/24 network’üne gitmek istersen 10.90.35.5 IP’li bacağa git”, “10.90.45.0/24 network’üne gitmek istersen 10.90.34.4 IP’li bacağa git” emrini verelim.

eigrp stub üçüncü router statik route yazma işlemi
“ÜÇÜNCÜ ROUTER’A STATİK ROUTE YAZMA İŞLEMİ”

Trafik çift yönlü olduğundan dönüş yolu için 4. router’a; default route ile “bilmediğin herhangi bir network’e gitmek istersen 10.90.34.3 IP’li bacağa git” şeklinde emir verelim.

eigrp stub dördüncü router statik route yazma işlemi
“DÖRDÜNCÜ ROUTER’A STATİK ROUTE YAZMA İŞLEMİ”

Dönüş yolu için 5. router’a; default route ile “bilmediğin herhangi bir network’e gitmek istersen 10.90.35.3 IP’li bacağa git” şeklinde emir verelim.

eigrp stub beşinci router statik route yazma işlemi
“BEŞİNCİ ROUTER’A STATİK ROUTE YAZMA İŞLEMİ”

Yine dönüş yolu için 6. router’a; default route ile “bilmediğin herhangi bir network’e gitmek istersen 10.90.56.5 IP’li bacağa git” şeklinde emir verelim.

eigrp stub altıncı router statik route yazma işlemi
“ALTINCI ROUTER’A STATİK ROUTE YAZMA İŞLEMİ”

Erişimi sağladığımızdan emin olmak için ping testi yapalım.

eigrp stub merkezden ping testi
“MERKEZ ROUTER’DAN PING TESTİ”

Ping testi başarılı olduğu için artık şubelerimizi stub router haline getirebiliriz. 1. ve 3. router’lar artık son noktadır. Şubeler birbirleri ile konuşmak için bile merkeze gelmek durumundadır. Örneğin; Şube-2’den Şube-1’e bağlı olan bir network’e ping testi yapalım. Ping testi başarılı ise “traceroute” komutu ile nereden gittiğini izleyelim.

eigrp stub şube-2'den şube-1'e ping ve traceroute testi
“ŞUBE-2’DEN ŞUBE-1’E PING VE TRACEROUTE TESTİ”

Görüldüğü üzere Şube-2’den Şube-1’e olan trafik sırasıyla 2. ,3. ,5. ve 6. router’dan geçmektedir. Yani trafik merkezden geçmektedir.

eigrp stub şube-2'den şube-1'e traceroute şema
“ŞUBE-2’DEN ŞUBE-1’E TRACEROUTE ÇIKTISI”

Merkezin route tablosunu “show ip route” komutu ile inceleyecek olursak;

 • 90.12.0/24 ve 10.90.23.0/24 network’lerini direk bağlı olduğu için biliyor.
 • 90.45.0/24, 10.90.56.0/24 network’lerini external olarak 10.90.23.3 IP’sinden öğreniyor. Bu doğaldır çünkü 10.90.23.3 IP’li router’dan bu yolları redistribute etmiştik.
eigrp stub merkez router'ın route tablosu
“MERKEZ ROUTER’UN ROUTE TABLOSU”

Trafik hub-spoke topolojisine uygun olduğu için gereksiz bant genişliği kullanımını veya gereksiz kaynak kullanımını engellemek için şubelerimizi stub router yapalım ve adını koymuş olalım. Remote router‘ları stub hale getirerek, stub router‘lara gereksiz query paketleri gelmesini engellemiş olacağız. Şubelerimiz 1. ve 3. router’dır. Bu remote router’ları stub yaparak son nokta olduklarını network’e anlatmış olacağız. Burada dikkat etmemiz gereken şey 3. router’ın arkasında olan network’ler stub konfigürasyonuna dâhil edilecek mi, edilmeyecek mi? Önce buna karar vermek gerekiyor. Denemelerimiz için dâhil edileceğini varsayalım. Dâhil edileceği için statik route’ların da şubeye stub konfigürasyonunda eklenmesi gerekiyor. Yapılacak işlemlerde network’e şunu anlatmış olacağız;

 • 3. router için; eigrp stub connected static = ben, bana bağlı network’ler ve statik route’larım ile son noktayım.
eigrp stub üçüncü router'ın eigrp stub konfigürasyonu
“ÜÇÜNCÜ ROUTER’IN EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU”

Bu işlemin sonucunda görüldüğü üzere eigrp komşuluğu düştü, 3. router’dan peer bilgisinin değiştiğine dair bir mesaj gönderildi ve eigrp komşuluğu tekrar kuruldu.

 • 1. router için; eigrp stub connected = ben, bana bağlı network’ler ile son noktayım.
eigrp stub birinci router'ın eigrp stub konfigürasyonu
“BİRİNCİ ROUTER’IN EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU”

Bu işlemin sonucunda görüldüğü üzere eigrp komşuluğu düştü, 1. router’dan peer bilgisinin değiştiğine dair bir mesaj gönderildi ve eigrp komşuluğu tekrar kuruldu.

Stub’ın kelime manası kesilen ağacın kalan kütüğüdür. Yani toprak altından kökleriyle gelen ağaç, kesildiği için, toprak üstünde kütük olarak son buluyor. Toprak altını network bulutu olarak kabul edebiliriz.

Şube-2’de yani 1. router’da durum aşağıdaki şekildedir.

eigrp stub connected
“EIGRP STUB CONNECTED”

Şube-1’de yani 3. router’da statik route’ları da dâhil ederek ağaç kütüğüne bir iki ince dal eklemiş olduk.

eigrp stub connected static
“EIGRP STUB CONNECTED STATIC”

Stub konfigürasyonun’da default ayarın “eigrp stub connected summary” olduğunu DERS 22- EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU – II isimli makalemizde görmüştük. Buna ilave edilen her özelliği (static, redistribute, leak-map) kütüğe eklenmiş bir dal olarak düşünebiliriz.

Merkez router’dan Şube-1’in arkasında olan network’e erişimimizin olduğunu ping testi ile teyit edelim. Bu network’e erişim statik route’lar ile sağlandığı için ve statik route’lar da stub konfigürasyonuna dâhil edildiği için erişim problemimiz olmamıştır.

eigrp stub şubeden şubeye ping testi
“ŞUBE-2’DEN ŞUBE-1’E PING TESTİ”

Bu işlemler ile network’ümüzün son noktalarını tüm detaylarıyla tasarlamış olduk. Bir sonraki makalemizde “Eigrp Stub Redistribute” ile “Eigrp Stub Static” arasındaki farktan bahsedeceğiz.

Kullanılan Komutlar;

1. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname first_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.12.1 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.12.1 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

2. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname second_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.12.2 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.23.2 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.12.2 0.0.0.0
 • network 10.90.23.2 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname third_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.23.3 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.34.3 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/2
 • ip address 10.90.35.3 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.23.3 0.0.0.0
 • network 10.90.34.3 0.0.0.0
 • network 10.90.35.3 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

4. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname fourth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.34.4 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.45.4 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

5. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname fifth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.35.5 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.45.5 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/2
 • ip address 10.90.56.5 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

6. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname sixth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.56.6 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

Statik Routing Konfigürasyonu;

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 10.90.56.0 255.255.255.0 10.90.35.5
 • ip route 10.90.45.0 255.255.255.0 10.90.34.4
 • router eigrp 34
 • redistribution static
 • end
 • wr

4. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.34.3
 • end
 • wr

5. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.35.3
 • end
 • wr

6. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.56.5
 • end
 • wr

Eigrp Stub Konfigürasyonu;

1. ve 3. Router için;

 • en
 • conf t
 • router eigrp 34
 • eigrp stub ?

1. Router için;

 • en
 • conf t
 • eigrp router 34
 • eigrp stub connected
 • end
 • wr

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • eigrp router 34
 • eigrp stub connected static
 • end
 • wr

Test ve Kontrol Komutları;

Tüm Router’lar için;

 • en
 • show ip eigrp neigbors
 • show run | sec eigrp

2. Router için;

 • en
 • ping 10.90.56.6
 • ping 10.90.45.5
 • show ip route

1. Router için;

 • en
 • ping 10.90.56.6
 • traceroute 10.90.56.6 numeric

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir