DERS 24- EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU – IV

Eigrp Stub Redistribute ile Eigrp Stub Static Arasındaki Fark:

Daha önce DERS 23- EIGRP STUB KONFİGÜRASYONU – III isimli makalemizde aşağıdaki topolojiyi kullanmıştık ve erişim için yazılan statik route‘ları da stub konfigürasyonuna tanımlamıştık. Bundan dolayı çalışacağımız topoloji hakkında daha fazla detaya inmeyeceğiz.

eigrp stub statik routing topolji
“TOPOLOJİ”

Zaman zaman router’a tanımladığımız statik route’ların tamamını değil de sadece bazılarını eigrp içerisine duyurmak isteyebiliriz. Bunu ilerleyen makalelerimizde anlatacağımız route-map ve access-list (veya prefix-list) özelliğini kullanarak yapabiliriz. Route-map’i bir filtre gibi düşünebiliriz. Yani router’a tanımlanan statik route’lardan bazılarını route-map ile süzeriz. Bunun için ilk önce access-list ile süzmek istediğimiz trafiği işaretleriz. Ardından bu access-list‘i  route-map’e bağlarız. Daha sonra bu route-map’e kayıtlı olan statik route’ları eigrp içerisine, redistiribute yöntemi ile duyururuz.

eigrp stub connected static” Komutu: Bu komut kendisine bağlı tüm network’leri ve redistribute edilmiş tüm statik route’ları duyurur. Bu işlem için redistribute işlemi şart olduğu için tüm redistribute edilen statik route’lar duyurulmuş olur.

eigrp stub connected redistirubute” Komutu: Bu komut ise kendisine bağlı tüm network’leri ve sadece redistribute edilen route’ları duyurur. Redistirbute edilen route’lar ise; static route’lar, OSPF, BGP gibi dinamik routing protokollerinden gelen her türlü route olabilir. Önemli olan route bilgisinin redistribute edilmiş olmasıdır.

Özetle “stub static” komutu, yazılmış statik route’lardan sadece redistribute edilmiş olanları duyururken; “stub redistribute” komutu, yazılmış static route’lardan ve OSPF, BGP gibi dinamik routing protokollerinden gelen route’lardan sadece redistribute edilmiş olanları duyurur.

Bizim örneğimizde eğer üçüncü router’da statik route’ların sadece bazıları 34 otonom sistem numaralı eigrp sistemine redistribute edilmiş olsaydı ve sadece redistribute edilmiş route’ları şubeye dâhil etmek isteseydik “eigrp stub connected redistribute” komutunu kullanırdık. Örneğimizde yazılan tüm statik route’lar redistribute edilmiş olduğu için ve tüm statik route’ları stub olan şubeye dâhil etmek istediğimiz için “eigrp stub connected static” komutunu kullandık. “eigrp stub connected redistribute” komutunu kullansaydık tüm statik route’lar redistribute edilmiş olduğu için fark etmeyecekti. Yine aynı işlemi gerçekleştirmiş olacaktık.

Merkez router’dan Şube-1’in arkasında olan network’e erişimimizin olduğunu ping testi ile teyit edelim. Bu network’e erişim statik route’lar ile sağlandığı için ve statik route’lar da stub konfigürasyonuna dâhil edildiği için erişim problemimiz olmamıştır.

eigrp stub şubeden şubeye ping testi
“MERKEZDEN ŞUBE-1’E PING TESTİ”

Eğer Şube-1’de yani 3. router’da statik route’ları stub konfigürasyonundan çıkaracak olursak erişim de ortadan kalkacaktır. Bunun için öncelikle, 3. router’da “router eigrp 34” altında “no eigrp stub” komutu ile stub konfigürasyonunu kaldıralım. Ardından “eigrp stub connected” komutu ile sadece 3. router’a direkt bağlı olan route’ları stub’a dahil edelim.

eigrp stub üçüncü router'da stub konfigürasyonunu değiştirmek
“ÜÇÜNCÜ ROUTER’DA STUB KONFİGÜRASYONUNU DEĞİŞTİRMEK”

Şimdi merkez router’dan Şube-1’in direk bağlı olan network‘lerine erişim olduğunu fakat Şube-1’in arkasında olan network’e ping testi ile erişimin olmadığını görebiliriz.

eigrp stub merkez routerdan ping testi
“MERKEZ ROUTE’DAN PING TESTİ”

3. router‘da yazılan statik route‘lar en başta eigrp konfigürasyonunda redistribute edilmiştir.Fakat bu routerstub hale getirilirken bu işlem router‘a bildirilmemiş sadece kendisine direk bağlı olan network‘ler bildirilmiştir. Sonuç olarak “eigrp stub connected” komutu kullanıldığı için kendisine direk bağlı olan network’lere erişim var diğerlerine erişim yoktur.

Kendisine gereksiz query paketlerinin gelmesini istemediğimiz router‘ları stub hale getirirken sisteme dahil olacak network‘leri çok iyi planlamamız ve bunu stub konfigürasyonunda belirtmemiz gerekir.

Kullanılan Komutlar;

1. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname first_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.12.1 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.12.1 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

2. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname second_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.12.2 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.23.2 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.12.2 0.0.0.0
 • network 10.90.23.2 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname third_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.23.3 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.34.3 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/2
 • ip address 10.90.35.3 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • router eigrp 34
 • network 10.90.23.3 0.0.0.0
 • network 10.90.34.3 0.0.0.0
 • network 10.90.35.3 0.0.0.0
 • no auto-summry
 • end
 • wr

4. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname fourth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.34.4 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.45.4 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

5. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname fifth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.35.5 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/1
 • ip address 10.90.45.5 255.255.255.0
 • no shut
 • int eth 0/2
 • ip address 10.90.56.5 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

6. Router için;

 • en
 • conf t
 • hostname sixth_router
 • int eth 0/0
 • ip address 10.90.56.6 255.255.255.0
 • no shut
 • exit
 • end
 • wr

Statik Routing Konfigürasyonu;

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 10.90.56.0 255.255.255.0 10.90.35.5
 • ip route 10.90.45.0 255.255.255.0 10.90.34.4
 • router eigrp 34
 • redistribution static
 • end
 • wr

4. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.34.3
 • end
 • wr

5. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.35.3
 • end
 • wr

6. Router için;

 • en
 • conf t
 • ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.56.5
 • end
 • wr

Eigrp Stub Konfigürasyonu;

1. ve 3. Router için;

 • en
 • conf t
 • router eigrp 34
 • eigrp stub ?

1. Router için;

 • en
 • conf t
 • eigrp router 34
 • eigrp stub connected
 • end
 • wr

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • eigrp router 34
 • eigrp stub connected static
 • end
 • wr

Statik Route’ların Stub’tan Kaldırılması;

3. Router için;

 • en
 • conf t
 • router eigrp 34
 • no eigrp stub
 • eigrp stub connected
 • end
 • wr

Test ve Kontrol Komutları;

Tüm Router’lar için;

 • en
 • show ip eigrp neigbors
 • show run | sec eigrp

2. Router için;

 • en
 • ping 10.90.56.6
 • ping 10.90.35.3
 • ping 10.90.34.3

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.